about us

เรา Happinesstrip เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ต ดำเนินธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานาน ดำเนินธุรกิจด้วยคนภูเก็ต ท่านสามารถมั่นใจได้ว...

Continue reading

about us

เรา Happinesstrip เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ต ดำเนินธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานาน ดำเนินธุรกิจด้วยคนภูเก็ต ท่านสามารถมั่นใจได้ว...

Continue reading

Booking Payment

:: วิธีการชำระเงิน 1. เมื่อถูกใจแพ็คเก็จให้โทรจองกับโอ๋ก่อนนะคะ เพื่อเช็คว่าว่างรึเปล่าค่ะ และเมื่อจองเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นต่อไป ก็...

Continue reading