Showing 1–12 of 13 results

ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือสปีดโบ๊ท

2,300 ฿
Code : 39
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,300 บาท   เด็ก 1,800 บาท
Price : Adult 2,300 Baht   Child 1,800 Baht
***ลูกค้าต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ท่าน

ทัวร์เกาะสุรินทร์ เรือสปีดโบ๊ท

2,500 ฿
Code : 62
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,500 บาท   เด็ก 1,900 บาท
Price : Adult 2,500 Baht   Child 1,900 Baht
หมายเหตุ : ราคาโปรโมชั่น 2,300 บาท ไม่รวมรถรับส่งจากที่พัก กรณีต้องการรถรับ-ส่งจากภูเก็ต จ่ายเพิ่ม 200 บาท/ท่าน

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือใหญ่

1,300 ฿
Code : 52
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,400 บาท   เด็ก 1,200 บาท
Price : Adult 1,400 Baht   Child 1,200 Baht

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน เรือสปีดโบ๊ท

750 ฿
Code : 61
ราคา : ผู้ใหญ่ 850 บาท   เด็ก 700 บาท
Price : Adult 850 Baht   Child 700 Baht

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือสปีดโบ๊ท

1,700 ฿
Code : 138
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,700 บาท   เด็ก 1,500 บาท
Price : Adult 1,700 Baht   Child 1,500 Baht

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือหางยาว

1,200 ฿
Code : 153
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,200 บาท   เด็ก 1,000 บาท
Price : Adult 1,200 Baht   Child 1,000 Baht
*** กรณีพักโรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต  ชาร์จค่ารถเพิ่ม 150 บาท/ท่าน  

ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

1,100 ฿
Code : 139
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,100 บาท   เด็ก 900 บาท
Price : Adult 1,100 Baht   Child 900 Baht
*** กรณีพักโรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต  ชาร์จค่ารถเพิ่ม 150 บาท/ท่าน  

ทัวร์เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์ (Tour Similan Camping 3 days 2 Nights)

5,600 ฿
Code : 41
ราคา : ผู้ใหญ่ 5,600 บาท   เด็ก 3,300 บาท
Price : Adult 5,600 Baht   Child 3,300 Baht

ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3วัน 2คืน นอนเต้นท์ (Tour Surin Island Camping 3 Days 2 Night)

6,200 ฿
Code : 43
ราคา : ผู้ใหญ่ 6,200 บาท   เด็ก 3,900 บาท
Price : Adult 6,200 Baht   Child 3,900 Baht

ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน เรือสปีดโบ๊ท

1,100 ฿
Code : 28
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,100 บาท   เด็ก 900 บาท
Price : Adult 1,100 Baht   Child 900 Baht

ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2วัน 1คืน นอนเต้นท์ (Tour Surin Island Camping 2 Days 1 Night)

5,200 ฿
Code : 42
ราคา : ผู้ใหญ่ 5,200 บาท   เด็ก 3,200 บาท
Price : Adult 5,200 Baht   Child 3,200 Baht