ทัวร์อ่าวพังงา

Showing all 4 results

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือใหญ่

1,300 ฿
Code : 52
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,400 บาท   เด็ก 1,200 บาท
Price : Adult 1,400 Baht   Child 1,200 Baht

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือสปีดโบ๊ท

1,700 ฿
Code : 138
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,700 บาท   เด็ก 1,500 บาท
Price : Adult 1,700 Baht   Child 1,500 Baht

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือหางยาว

1,200 ฿
Code : 153
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,200 บาท   เด็ก 1,000 บาท
Price : Adult 1,200 Baht   Child 1,000 Baht
*** กรณีพักโรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต  ชาร์จค่ารถเพิ่ม 150 บาท/ท่าน  

ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

1,100 ฿
Code : 139
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,100 บาท   เด็ก 900 บาท
Price : Adult 1,100 Baht   Child 900 Baht
*** กรณีพักโรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต  ชาร์จค่ารถเพิ่ม 150 บาท/ท่าน