ทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา

Showing 1–12 of 13 results

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ราชาน้อย เรือคาตามารัน Sunset Dinner

3,200 ฿
Code : 350
ราคา : ผู้ใหญ่ 3,200 บาท   เด็ก 2,900 บาท
Price : Adult 3,200 Baht   Child 2,900 Baht
**สำหรับโปรแกรมนี้ งดออกเรือชั่วคราว

ทัวร์เกาะเฮ 1 วัน

950 ฿
Code : 17
ราคา : ผู้ใหญ่ 950 บาท   เด็ก 650 บาท
Price : Adult 950 Baht   Child 650 Baht

ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา

1,100 ฿
Code : 392
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,200 บาท   เด็ก 1,000 บาท
Price : Adult 1,200 Baht   Child 1,000 Baht

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ราชาน้อย ราชาใหญ่ เรือคาตามารัน

1,900 ฿
Code : 391
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,000 บาท   เด็ก 1,600 บาท
Price : Adult 2,200 Baht   Child 1,800 Baht

ทัวร์เกาะเฮ ดำน้ำลึก

2,300 ฿
Code : 4
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,300 บาท Price : Adult 2,300 Baht

ทัวร์เกาะเฮ Sea Walker

2,500 ฿
Code : 6
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,500 บาท Price : Adult 2,500 Baht

ทัวร์เกาะเฮ บานาน่าโบ้ท

1,800 ฿
Code : 3
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,800 บาท Price : Adult 1,800 Baht

ทัวร์เกาะราชา ครึ่งวันบ่าย ด้วยเรือเร็ว

950 ฿
Code : 288
ราคา : ผู้ใหญ่ 950 บาท   เด็ก 800 บาท
Price : Adult 950 Baht   Child 800 Baht

ทัวร์เกาะราชา 1 วัน เรือสปีดโบ๊ท

1,000 ฿
Code : 11  
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,000 บาท   เด็ก 1,000 บาท
Price : Adult 1,000 Baht   Child 1,000 Baht

ทัวร์เกาะเฮ เรือลากร่ม

1,800 ฿
Code : 2
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,800 บาท Price : Adult 1,800 Baht

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ เรือมังกร

2,700 ฿
Code : 379
ราคา : ผู้ใหญ่ 2,700 บาท   เด็ก 1,700 บาท
Price : Adult 2,700 Baht   Child 1,700 Baht